Pozytywne wzmocnienia - zakończenie projektu

czwartek, 04-01-2024

Pozytywne wzmocnienia - zakończenie projektu

Zakończona realizacja projektu "pozytywne wzmocnienia" finansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przeprowadzonego przez Dom Dziecka "Nasz Dom Dzieciątka Jezus" w Rudnik nad Sanem oraz "Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta" w Stalowej Woli.

W ramach projektu dzieci i młodzież uczestniczyły w szeregu zajęć realizowanych przez obie placówki, m.in. zajęcia dla osób usamodzielniających się (szukanie pracy, savoir vivre, załatwianie spraw urzędowych), zajęcia terapeutyczne dla dzieci (logopeda, warsztaty teatralne), zajęcia rekreacyjne (sala zabaw, teatr, kino, piknik, wycieczki). Dzięki współpracy z ROPS wychowankowie mogli twórczo spędzić wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać umiejętności potrzebne do dorosłego życia.