WOLONTARIAT

Prowadzenie zajęć dodatkowych, pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie czasu wolnego indywidualnie lub grupowo.


WSPARCIE FINANSOWE, które przeznaczone jest na zajęcia dodatkowe, terapie dzieci, rozwijanie zainteresowań, doposażenie pomieszczeń, zakup pomocy do zajęć. Otrzymywana pomoc jest niezbędna do realizowania pragnień i przygotowania dzieci do samodzielności.

W najblizszej przyszłości - planujemy, remont kuchni dla wychowanków. Zapytacie, dlaczego? Dlatego, że meble po dwudziestoletnim użytkowaniu nie spełniają już swojej funkcji, jest mało miejsca, abyśmy mogli swobodnie się w niej poruszać. Kuchnia jest sercem domu❤️, gdzie spędza się czas przy wspólnym posiłku czy przyrządzaniu smakołyków. Dzieci bardzo lubią, wspólne pieczenie ciasteczek, robienie gofrów lub przyrządzanie rożnych smakołyków i potraw.
W kuchni każdy może być mistrzem.... 😀Ale, żeby dalej tak było, to potrzebujemy;
 • wymienić meble,
 • zakupić i położyć płytki,
 • zakupić sprzęt AGD,
 • zrobić nowe oświetlenie,
 • wykonać prace hydrauliczne.
Niestety, sami nie damy rady wykonać remontu kuchni.
Będziemy wdzięczni za każde wsparcie finansowe🥰🥰💞
Wpłacane na konto Domu Dziecka:

Dom Dziecka
"Nasz Dom Dzieciątka Jezus"
37-420 Rudnik nad Sanem
ul. Piaskowa 11
BS Stalowa Wola
37 9430 0006 0020 1465 2000 0001

dopisek dla przelewów zagranicznych:

Bank Polskiej Spółdzielczości SA
SWIFT CODE POLU PLPR PL
37 9430 0006 0020 1465 2000 0001

LUB KLIKNIJ W PRZYCISK PONIŻEJ

PRZEJDŹ DO FORMULARZA DAROWIZN ONLINE


1,5 % PODATKU

Wpłacony na konto Fundacji. Fundacja pomaga nam w utrzymaniu naszego domu, prowadzeniu bieżących napraw i remontów, wyposażeniu pomieszczeń wychowanków oraz wspiera wyjazdy wakacyjne dzieci.

Fundacja Pomocy
Dzieciom Osieroconym,
Bezdomnym i Niepełnosprawnym
im. ks. Czesława Wali
w Rudniku nad Sanem
KRS 0000 086 700


Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:​​

 • dokonanie wpłaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Ofiarodawcy,
 • Administratorem Danych jest Dyrektor Domu Dziecka, ochroną danych zajmuje się Inspektor Ochrony Danych,
 • dane są przetwarzane w celu wyrażenia wdzięczności i zachowania pamięci o Ofiarodawcach, nie są udostępniane innym podmiotom i nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu,
 • podstawą do przetwarzania danych zawartych w przelewie jest zgoda Ofiarodawcy wyrażona poprzez fakt dokonania wpłaty,
 • dane są przechowywane do czasu likwidacji placówki lub wycofania zgody na ich przetwarzanie,
 • Ofiarodawcy przysługuje prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.