Fundator i Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Kałkowie-Godowie,
Założyciel Domu Dziecka "Nasz Dom Dzieciątka Jezus".


 Życie

 • 23 października 1936 r. - narodziny w Rudniku nad Sanem
 • wrzesień 1956 r. - egzamin dojrzałości; rozpoczęcie pracy w Urzędzie Gminy w Rudniku nad Sanem
 • maj 1957 r. - zakończenie pracy w Urzędzie; rozpoczęcie studiów w Seminarium Duchownym w Sandomierzu
 • 7 czerwca 1964 r. - święcenia kapłańskie w katedrze sandomierskiej z rąk ks. bp. Piotra Gołębiowskiego
 • 21 czerwca 1964 r. - Prymicje kapłańskie w kościele w Rudniku nad Sanem; rozpoczęcie posługi duszpasterskiej w parafii Sławno koło Opoczna
 • 1967 r. - wakacyjny kurs surdologii w Katowicach; przeniesienie do parafii Krynki
 • 14 czerwca 1971 r. - pierwsza Msza św. w Kałkowie, w szopie zaadaptowanej na kaplicę
 • grudzień 1981 r. - osiedlenie się w Kałkowie
 • 1982 r. - rozpoczęcie budowy kościoła; objęcie probostwa w nowo powstającej parafii
 • 21 maja 1983 r. - ingres obrazu Matki Bożej Bolesnej do kościoła w Kałkowie-Godowie
 • 21 maja 1988 r. - poświęcenie kościoła w Kałkowie przez ks. bp. Mariana Zimałka
 • 13 września 2000 r. - poświęcenie Domu Dziecka oraz domu dla osób samotnych i niesłyszących w Rudniku nad Sanem przez ks. kard. Józefa Glempa
 • 2 lutego 2004 r. - zatwierdzenie kościoła w Kałkowie-Godowie jako Sanktuarium Diecezji Radomskiej
 • wrzesień 2008 r. - przyznanie ks. Czesławowi godności Infułata
 • sierpień 2012 r. - przejście ks. Czesława na emeryturę
 • sierpień 2014 r. - powrót ks. Czesława Wali do rodzinnego domu w Rudniku nad Sanem
 • 13 lutego 2018 r. - ks. Czesław Wala został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Rzeczypospolitej - Andrzeja Dudę
 • 31 maja 2020 r. - w uroczystość Zesłania Ducha Świętego ks. Czesław Wala odszedł do Domu Ojca. Został pochowany w podziemiach sanktuarium w Kałkowie-Godowie

Źródło: Rynio Alina (red.), Głos z Eremu, Wyd. 1, Szydłówek, IKONA, 2013.