PROGRAM RAZEM BEZPIECZNIEJ 2022

Na zaproszenie Pana Starosty Roberta Bednarza, nasze dzieci wzięły udział w projekcie pn. „Rządowy program ograniczania przestępczości

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”, tym razem w celu szczegółowym nr 2 – Podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania”.

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap IV”

Cyberprzestrzeń – cyberbezpieczeństwo – cyberprzemoc – co trzeba wiedzieć – Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”

w Rudniku nad Sanem:

Termin: listopad – grudzień 2022 r.

Liczba uczestników: 8 osób ( wychowankowie Domu Dziecka)

Opis  realizacji poszczególnych etapów projektu:

  1. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztacie „Moja odpowiedzialność za moją aktywność w sieciaspekty prawne” .Spotkanie odbyło się 30.11.2022 r. Poprowadziła je młodsza inspektor Komendy Powiatowej w Nisku p. Iwona Jarosz. Celem spotkań było zwiększenie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa, ponoszenia odpowiedzialności za informacje umieszczane w sieci oraz gdzie szukać pomocy, jeżeli dane osobowe, dane wrażliwe zostały zaatakowane.  Przypomniano też zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasady wzajemnego szacunku w relacjach międzyludzkich. Działanie sfinansowane ze środków dotacji.
  2. Wychowankowie uczestniczyli w 2 warsztatach (razem 4x45 min.) „ Zagrożenia w sieci”.  Zajęcia w dwóch grupach wiekowych poprowadził pan Andrzej Kołodziej. Celem spotkań było nabycie wiedzy  dotyczącej poznanie zasad  bezpieczeństwa  w sieci, sposobów  ochrony swojego wizerunku i danych wrażliwych. Dziękujemy za możliwość udziału w projekcie . Działanie sfinansowane ze środków dotacji.
  1. Wszystkim uczestnikom przekazane zostaną materiały odblaskowe (sfinansowane z dotacji), zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

      Dziękujemy za udział w projekcie.

     Koordynatorem projektu jest s.Renata Gogola-pedagog/wychowawca.