W dni nauki szkolnej

6.40 - 7.30 pobudka, toaleta poranna, śniadanie, modlitwa

7.40 wyjście do szkoły lub przedszkola

13.30 - 15.00 obiad

14.30 - 18.00 odrabianie lekcji, nauka, zajęcia indywidualne, warsztaty, kółka zainteresowań, komputery, porządki w pokojach

15.30 podwieczorek

18.00 modlitwa, kolacja

19.00 - 22.00 komputery, telewizja, przygotowanie do snu, toaleta wieczorna, przygotowanie rzeczy na następny dzień

21.00 cisza nocna dla dzieci młodszych

22.00 cisza nocna dla młodzieży


W niedziele i święta

7.30 - 10.00 toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do wyjścia do kościoła, udział we Mszy Świętej

11.30 drugie śniadanie

12.30 - 13.00 obiad

13.00 - 18.00 czas wolny (spacery, spotkania z rodziną, przyjaciółmi, oglądanie telewizji itp.)

15.30 podwieczorek

18.00 modlitwa, kolacja

19.00 telewizja, komputery

21.30 cisza nocna dla dzieci młodszych

22.00 cisza nocna dla młodzieży