Kalendarium

13 września 2000r. - poświęcenie budynku Domu Dziecka pod nazwą "Nasz Dom Dzieciątka Jezus"

Uroczystość tę zaszczyciło swą obecnością kilku dostojników kościelnych. Mszę św. celebrowali:

 • ks. Czesław Wala - założyciel domu, ks. kard. Józef Glemp - Prymas Polski,
 • ks. bp Wacław Świerzawski - ówczesny ordynariusz diecezji sandomierskiej,
 • bp Jan Chrapek - ordynariusz diecezji radomskiej.

Obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych i wojewódzkich a także okoliczni mieszkańcy. Na prośbę ks. Czesława Wali, prowadzenia Domu Dziecka podjęło się Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki).


Grudzień 2000r. - skierowanie pierwszych dzieci do zamieszkania w "Naszym Domu".

W tym czasie dom mogło zamieszkiwać 40 wychowanków od urodzenia do 18. roku życia.


​16 października 2005r. - jubileusz 5-lecia istnienia Domu Dziecka.

W kościele w Rudniku-Stróży została odprawiona Msza św., której  przewodniczył ks. Czesław Wala, a koncelebrował ks. Jan Jasiewicz - Proboszcz Parafii Rudnik-Stróża, ks. Jan Mierzwa oraz ks. Jan Pałyga SAC. Na obchody jubileuszu zaproszonych zostało wielu ważnych gości z Rudnika i z dalszych stron, którzy w różny sposób związani są z domem dziecka w Rudniku. Po mszy św. i uroczystym obiedzie w domu dziecka odbył się występ przygotowany przez wychowanków.


6 czerwca 2006r. - wyjazd dzieci na pierwszą wycieczkę zagraniczną do Rzymu, zorganizowaną przez s. Consolatę Majewską.

Dzieci zwiedziły po drodze Wiedeń, Wenecję, Padwę, Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, Monte Cassino. W Rzymie pielgrzymi modlili się w bazylikach, m.in. w Bazylice św. Piotra i św. Pawła, przy grobie Jana Pawła II i św. Wincentego Pallottiego.


21 grudnia 2006r. - spotkanie opłatkowe pracowników Domu Dziecka z wychowankami połączone z poświęceniem szopki w grocie pod Golgotą, przez ks. Jana Jasiewicza.

Tradycją w Naszym Domu są coroczne spotkania opłatkowe pracowników domu z dziećmi, które przy bożonarodzeniowej oprawie są momentem ogólnej refleksji.

Pomysłodawcą szopki był ks. Czesław Wala. On też ofiarował figurki święte, które stanęły w Golgocie.


29 marca 2008r. - poświęcenie w Domu Dziecka Kaplicy Dzieciątka Jezus, z inicjatywy s. Consolaty.

Pragnieniem ks. Czesława Wali było, aby właśnie w tym miejscu w Domu Dziecka była kaplica. Na uroczystość zaproszeni zostali goście z całej Polski. Swoją obecnością zaszczycili:

 • ks. bp Edward Frankowski,
 • ks. Czesław Wala,
 • s. Maristella ze Zgromadzenia Sióstr Boskiego Mistrza - projektantka Kaplicy,
 • s. Blanka Sławińska - Przełożona Prowincjalna,
 • s. Ewa Brandt - Radna Prowincjalna,
 • ks. Józef Lasak - Prowincjał Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla,
 • księża, siostry Pallotynki oraz siostry z innych zgromadzeń,
 • władze wojewódzkie i samorządowe,
 • Darczyńcy i Przyjaciele Naszego Domu.

Uroczystość rozpoczęła się koncertem ewangelizacyjnym w wykonaniu światowej sławy barytona - pana Andrzeja Batora "Sławię Panie Twoją miłość". Pod koniec koncertu dzieci z Naszego Domu podarowały gościom piękne kwiaty. Siostra Prowincjalna odczytała list od Siostry Generalnej z Rzymu, która bardzo cieszyła się z wydarzeń jakie miały miejsce w Naszym Domu. Najważniejszą częścią tego dnia była Msza święta połączona z poświęceniem Kaplicy Dzieciątka Jezus. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Ksiądz Biskup. Pięknym momentem było poświęcenie wody, którą wcześniej wszystkie dzieci wlały do wspólnego naczynia. Połączenie się wody symbolizowało nasze dzieci, które zamieszkując we wspólnym domu łączą się w jedną rodzinę. Wzruszającym momentem było wniesienie w darach ołtarza Figurki Dzieciątka Jezus, która przybyła do Rudnika z Rzymu i wszyscy obecni mogli ją zobaczyć. Jest to kopia figurki, którą czcił święty Wincenty Pallotti i w Polsce jest tylko jedna figurka, znajdująca się właśnie w Naszym Domu. Na zakończenie Mszy były podziękowania i przemówienia. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy udali się na obiad i słodki poczęstunek. Dzieci z Naszego Domu razem z wychowawcami przygotowały przedstawienie pt. "Był taki kwiat" oraz zaprezentowały kilka piosenek. Cała oprawa uroczystości, wypowiedziane słowa i wyśpiewane pieśni nadawały wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Zaproszeni goście byli pod ogromnym wrażeniem i urokiem kaplicy. Nad całością tworzenia i organizacji czuwała siostra Consolata, która dzięki wielu ludziom z kraju i zagranicy stworzyła to wspaniałe dzieło.


30 marca 2008r. - nawiedzenie nowo-powstałej kaplicy przez parafian z Rudnika i Stróży w Uroczystość Bożego Miłosierdzia.

Parafianie wraz z Księdzem Proboszczem z Rudnika-Stróży bardzo licznie przybyli na godz. 15.00. Po dokonaniu uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu siostry Służebniczki Dębickie ze scholą prowadziły koronkę. Do godz. 18.00 parafianie przychodzili by złożyć hołd Jezusowi i zobaczyć Jego nowy dom.


Wrzesień 2009r. - ograniczenie możliwości przyjmowania dzieci w związku z ze zmianą przepisów.

Nasz Dom może przyjąć 30 wychowanków w wieku 7-18 lat.


Styczeń 2021r. - kolejne ograniczenie możliwości przyjmowania dzieci w związku ze zmianą przepisów.

Nasz Dom może przyjąć 14 wychowanków w wieku 10-18 lat, z wyjątkami w sytuacjach szczególnych.


Inicjatywa utworzenia Domu Dziecka

Pomysłodawca: 
ks. Czesław Wala - Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Kałkowie-Godowie

Idea:
wewnętrzne przekonanie o potrzebie pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji życiowej i chęć podjęcia troski o nie

Realizacja:
Fundacja im. ks. Czesława Wali gromadziła środki na realizację dzieła. Do pomocy włączyło się wielu życzliwych ludzi, którym los dzieci nie był obojętny.


​​Dyrektorki Domu Dziecka

s. Irmina Butowska

XI 2016 - ...

s. Barbara Brodowska

IX 2016 - X 2016

s. Ewa Brandt

IX 2010 - VIII 2016, IX 2003 - VIII 2007

s. Katarzyna Radzikowska

IX 2007 - VIII 2010

s. Nikodema Teresa Czarnul

​IX 2000 - VIII 2003